Suche in 263 korpusbasierten monolingualen Wörterbüchern in 236 Sprachen.

Korpus: Zeeuws (zea_wikipedia_2012)

Zeeuws Wikipedia corpus based on material from 2012
Sätze: 5,188 · Types: 16,880 · Tokens: 80,733