Suche in 428 korpusbasierten monolingualen Wörterbüchern in 252 Sprachen.

Korpus: Tonga (Tonga Islands) (ton_wikipedia_2012)

iInfo Stats
Tongaisches Wikipedia-Korpus basierend auf Texten von 2012
Sätze: 2,524 · Types: 6,310 · Tokens: 41,821

Zufällige Wörter: