Suche in 263 korpusbasierten monolingualen Wörterbüchern in 236 Sprachen.

Korpus: Samogitian (sgs_wikipedia_2011)

Samogitian Wikipedia corpus based on material from 2011
Sätze: 13,537 · Types: 45,544 · Tokens: 141,733

Zufällige Wörter: