Suche in 355 korpusbasierten monolingualen Wörterbüchern in 252 Sprachen.

Korpus: Romany (rom_wikipedia_2012)

Romany Wikipedia corpus based on material from 2012
Sätze: 1,501 · Types: 7,789 · Tokens: 23,353

Zufällige Wörter: