Suche in 384 korpusbasierten monolingualen Wörterbüchern in 252 Sprachen.

Korpus: Ndonga (ndo_community_2017)

iInfo Stats
Ndonga community corpus based on material from 2017
Sätze: 13,495 · Types: 37,173 · Tokens: 283,748

Zufällige Wörter: