Suche in 355 korpusbasierten monolingualen Wörterbüchern in 252 Sprachen.

Korpus: Konkani (knn_community_2017)

Konkani (individual language) community corpus based on material from 2017