Suche in 428 korpusbasierten monolingualen Wörterbüchern in 252 Sprachen.

Korpus: Kara-Kalpak (kaa_wikipedia_2012)

iInfo Stats
Karakalpakisches Wikipedia-Korpus basierend auf Texten von 2012
Sätze: 5,398 · Types: 22,493 · Tokens: 69,571