Suche in 263 korpusbasierten monolingualen Wörterbüchern in 236 Sprachen.

Korpus: Kara-Kalpak (kaa_wikipedia_2012)

Kara-Kalpak Wikipedia corpus based on material from 2012
Sätze: 5,398 · Types: 22,493 · Tokens: 69,571