Suche in 263 korpusbasierten monolingualen Wörterbüchern in 236 Sprachen.

Korpus: Gilaki (glk_wikipedia_2011)

Gilaki Wikipedia corpus based on material from 2011
Sätze: 8,310 · Types: 26,320 · Tokens: 146,712